Vi är Sveriges största uthyrare av rivningsrobotar!

Vi hyr också ut annan utrustning för rivning och håltagning men även för bergborrning och bergspräckning.

Behöver du frigöra kapital för att växa och kunna ta dig an större projekt? Vi köper gärna loss relevanta produkter från dig och erbjuder dig möjlighet att leasa tillbaka dem. Då frigör du dig även från bekymmer över stillestånd p.g.a. maskinhaveri. Vi byter ut dina leasade maskiner på dagen.